Akustiline paneel Silent

Vaikust on võimalik tuppa tuua – Silent seinapaneel

Erinevad helid, sh ka soovimatud helid, on meie igapäevase elu lahutamatud kaaslased ja mida aeg edasi, seda suuremaks probleemiks müra muutub, kuna see esineb inimeste elukeskkonnas pidevalt ja levib inimeste liikumise ning erinevate tegevuste saatel kõikjale kaasa. Seega on müra üks levinuim ja tähtsaim elukeskkonna kvaliteeti vähendav tegur. Kuna pidevalt kõrge müratasemega keskkonnas viibimine põhjustab hulganisti erinevaid, nii füüsilisi kui ka psüühilisi terviseprobleeme ja kogu EL piirkonnas on tugeva keskkonnamüraga mõjutatud kuni 60% rahvastikust, on ka üleliigsest mürast põhjustatud kahjusid ning sellega kaasnevaid kulusid ühiskonnale tervikuna hinnatud kuni 2%ni sisemajanduse koguproduktist.

seinapaneel, akustiline paneel, vecta design

Ebameeldivalt mürarikas keskkond tähendab nii töötamise, puhkamise, magamise, infovahetuse kui ka õppimise raskendatust ja seetõttu on oluline oma elu- ja töökeskkonnas tugevate müraallikate mõju vähendada ning ruumide heliisolatsioonile suuremat rõhku pöörata.

Kuidas vabaneda ebameeldivast mürast?

Selleks, et müra ei saaks stressi põhjustada ja püsivalt kuulmist kahjustada, on vajalik juba uute töö- ja eluruumide projekteerimisel mõelda ka selle akustilisele kasutusmugavusele. Müra saab edukalt kontrolli all hoida ja vähendada ka juba valmis ruumides, kavandades sinna akustilisi lahendusi. Oluline on lihtsalt, et mürale reageeritaks adekvaatselt.

Üks võimalus ruumiakustika parandamiseks on paigaldada ruumi akustilisi paneele, mis Vecta paneelide sarjas kannavad nime Silent. Silent paneelid on erimõõdulised, mis tähendab, et neid on võimalik valmistada ka eritellimusel ning lisaks on paneelid paindlike kinnitusvõimalustega heli neelavad sisustuselemendid, mida saab nii lae alla riputada kui ka seintele kinnitada. Akustilise villaga kombineeritud paneelid vastavad helineelduvusklassile A, mis tähendab, et toote võimekus helisid endasse neelduma panna on maksimaalselt hea. Akustiline vill, mida kasutame on PET taaskasutuskiust ja soojuskiust kombineeritud mineraalvill, mis omab maksimaalset tulepüsivusklassi, mille veeauru difusioonikindlus µ on 3,11 ja villa tihedus 50 kg/m³. See, kuhu täpsemalt on otstarbekas Silent paneeli paigaldada, sõltub nii ruumi mõõtmetest, mürataseme tugevusest ruumis, ruumi kasutusotstarbest, aga ka peamiste müraallikate paiknemisest, kuna piki paneeli pinna suunda leviv heli ei imendu.

Akustiline paneel ei pea tähendama midagi halli ja igavat, vaid see võiks rõõmustada ka silma ja olla iga ruumi elegantne täiendus. Seepärast on Silent paneele võimalik katta lisaks ühevärvilistele pingmaterjalist katetele ka särava reljeeftrükiga või lihtsalt soovitud mustri või illustratsiooni või fotoga. Kaasaegne kodu, kontor ja ühiskondlik ruum võiks olla läbimõeldud keskkonnaga, silmapaistva ja nauditava disainiga ruum, mille asukatel on seal turvaline ja mugav olla.

wall panel, acoustic panel, printed panel, interior design, akustiline paneel, seinapaneel, prinditud pilt, vecta designSeinapaneel – kas ühest paneelist seinas piisab?

Selleks, et paneelidele kõige otstarbekam asukoht leida ning et mürataset vajalikul määral vähendada, on mõistlik kaasata planeerimisprotsessi akustikaekspert, kes omab teadmisi nii arhitektuurist, tehnikast kui ka füüsikast ning teab täpselt kuidas mürataset mõõta ja arvutada saab ning sedagi, kuidas üks hea akustikaga ruum päriselt kõlama peab. Vecta Design teeb koostööd akustikaekspert Linda Madalikuga, kelle kogemused ruumiakustika valdkonnas ulatuvad aastasse 1972, kui ta asus tegelema toona Eestis veel uudse valdkonnaga ehk ehitiste akustika kavandamisega. Linda, kes on muuhulgas Eesti Sisearhitektide Liidu auliige, on oma tulemusliku karjääri jooksul kujundanud paljude Eesti kultuurielu esindushoonete, sh kontserdisaalide, teatri- ja õppehoonete ning teiste avaliku ruumi objektide ruumiakustikat. Linda on loonud ka eraobjektidel akustilist mugavust tagavaid lahendusi, mis on samal ajal nii pilkepüüdvad kui ka praktilised. Nagu ka Vecta Designi akustilised lae- ja seinalahendused, mille puhul oleme keskendunud kordumatu, funktsionaalse ja kauakestva disaini pakkumisele.

}