Vecta Foam

print

Uudised

VECTA Design OÜ polüetüleenvahu materjalikatsetus

 

VECTA Design OÜ on siiani polüetüleenvahtu tootnud oma põhitoote pakendamiseks. Eestis konkurendi puudumise tõttu otsustati polüetüleenvaht muuta ettevõtte üheks põhitooteks, mistõttu oli vajalik materjali testide läbiviimine.

Teenusepakkuja on läbi viinud järgmised testid:

* Impact sound insulation/ heliisolatsioon

* Thermal conductivity/ Soojusjuhtivus

* Water vapour permeability/ Veeauru läbilaskvus

Valitud testid on kõige olulisemad tooteomaduste näitajad, et toodet saaks kasutada ehitusmaterjalina ning on vajalikud toodangu edasimüümiseks.

Projekti tulemusel on võimalik toodet eksportida ning müüa tootmisettevõtetesse, pakendikeskustele, ehituspoodidele ning ehitajatele. Projekti tulemusel on VECTA Design OÜ ainus kodumaine polüetüleenvahu tootja, kes on toimivusdeklaratsioonile vajalikud  toote materjalikatsetused läbi viinud.

 

Projekti toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, toetuse summa: 3 920 eur

24th of December 2016 until 4th of January 2017 Vecta Design is closed for the winter holidays.